Betalingsvilkår

Bestilte varer faktureres på mail, etter at varene er levert til forsendelse hos Posten i Stavanger. 10 dagers betalingsfrist.

Varer som utføres til Sverige faktureres ekslusive mva. Avgifter og ekspedisjonsgebyr ordnes av kunde  når varen hentes på posten i Sverige.

Ved for sein betaling faktureres morarenter i henhold til generelle regler.

Coppercoat - 10 år +

For fullverdig behandling med Coppercoat er det anbefalt å benytte fire strøk, -  4 strøk anbefales også ved ny behandling etter 10 år . 

  • 1 liter coppercoat = 16 kvm.                          
  • Neste behandling (+ 10 år)

Beregning antall liter Coppercoat : Kalkulator

Er du usikker på hvor mye Coppercoat du trenger ,så kan du kontakte oss her :kolibris@kolibris.no

Mer info ?

Send oss en mail så sender vi bruksanvisninger på norsk : kolibris@kolibris.no.

Behandling av større båt - Super yachts, Subsea løsninger etc. ?

Ta kontakt med Kolibris AS for mer informasjon og prisvurdering!